Do każdego testu załączamy ulotkę informacyjną. Pełną instrukcję wykonania testu możesz również pobrać korzystajac z przycisku obok. Istotne jest wykonanie testu dokładnie tak, jak opisano w ulotce informacyjnej dołączonej do testu. Ze szczególnym uwzględnieniem 15-minutowego okresu oczekiwania na wynik.

Instrukcja krok po kroku

1

Pobieranie próbki

Do pobrania próbki należy użyć tylko i wyłącznie wymazówki dołączonej do zestawu.

Ruchem rotacyjnym należy delikatnie wsunąć wymazówkę do jednej z dziurek nosa do oporu na poziomie małżowin (mniej niż na głębokość jednego cala). Następnie należy obrócić wymazówkę co najmniej pięciokrotnie i wolno wysunąć. Czynność niezwłocznie powtórzyć w drugim nozdrzu, korzystając z tej samej wymazówki.

Szybki Test Antygenowy COVID-19 (Przepływ Jednostronny) może być stosowany tylko z wymazem z nosogardzieli.

2

Umieszczenie próbki w tubce ekstrakcyjnej

Należy odkręcić nakrętkę tubki ekstrakcyjnej.

Należy umieścić wymazówkę z pobraną próbką w tubce ekstrakcyjnej. Należy obracać wymazówkę przez około 10 sekund, dociskając głowicę do wnętrza probówki w celu uwolnienia antygenu w wymazie.

Należy odkręcić nakrętkę tubki ekstrakcyjnej.

3

Usunięcie próbki

Należy usunąć wymazówkę z probówki przyciskając głowicę wacika do wnętrza rurki ekstrakcyjnej, aby wydalić z niego jak najwięcej płynu. Należy zutylizować wymazówkę zgodnie z protokołem usuwania odpadów zagrażających środowisku biologicznemu.

4

Umieszczenie na płytce testowej

Należy zakryć tubkę ekstrakcyjną za pomocą przykrywki, następnie dodać 3 krople powstałego płynu do otworu na płytce testowej.

5

Odczytanie wyników

Po 15 minutach należy odczytać wynik. Uwaga! Nie należy odczytywać wyniku po upływie więcej niż 20 minut, gdyż jego prawidłowość może ulec zmianie.

Interpretacja wyników

Pozytywny:

Na płytce testowej pojawiają się dwie linie. Jedna linia powinna zawsze pojawić się w obszarze linii kontrolnej (C), a w obszarze testowym (T) powinna pojawić się kolejna widoczna kolorowa linia.

*UWAGA:

Intensywność koloru w obszarze linii testowej (T) może różnić się w zależności od skoncentrowania przeciwciał COVID-19 obecnych w próbce. Z tego względu, każdy odcień koloru w obszarze linii testowej powinien być uważany za pozytywny.

Negatywny:

Jedna kolorowa linia pojawia się w obszarze kontrolnym (C). W obszarze testowym (T) nie pojawia się żadna widoczna kolorowa linia.

Nieważny:

Linia kontrolna nie pojawia się. Niewystarczająca objętość zakroplonej próbki lub niewłaściwe techniki proceduralne są najczęstszymi powodami, dla których linia kontrolna nie pojawia się. Należy ocenić procedurę i powtórzyć badanie przy pomocy nowego zestawu testującego.Cennik testów


ZESTAW POJEDYNCZY

119.99PLN 50PLN
  • 1 kaseta z testem
  • 1 pałeczka do wymazu
  • 1 pojemnik na wymaz
  • 1 ulotka
  • Wysyłka w 24h

OPAKOWANIE ZBIORCZE 25SZT

1799.99PLN 700PLN
  • 25 kaset z testem
  • 25 pałeczek do wymazu
  • 25 pojemników na wymaz
  • 1 ulotka
  • Wysyłka w 24h